Joe's Mission: Impact 100 Million Lives
Joe's Mission:
Impact 100
Million Lives
SỨ MỆNH CỦA SPARTAN
TẠO NÊN CỘNG ĐỒNG MẠNH MẼ
VỀ SPARTAN

Mỗi con người đều có thể trở nên không thể phá vỡ. Đơn giản là họ đã quên cách thức. Chúng tôi cải tiến những tiện nghi thời hiện đại bằng cách khai thác một phương pháp luận cổ xưa được xây dựng dựa trên những việc làm khó.

Cạnh tranh kiểm tra chúng tôi. Các sự kiện của chúng tôi trải dài từ các cuộc đua vượt chướng ngại vật phổ biến nhất trên thế giới đến các sự kiện đường mòn, các thử thách về thể chất chức năng, các cuộc đua xe đạp leo núi nhiều chặng và các nhiệm vụ sức bền dựa trên đội.

Đào tạo giúp chúng ta sắc bén. Các Huấn luyện viên thành thạo người Spartan của chúng tôi sử dụng các chiến thuật độc đáo để tạo chương trình thể dục cho tất cả các cấp độ kỹ năng.

Dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho chúng ta. Ăn uống đúng cách là nền tảng của hiệu suất cao và một cuộc sống lành mạnh.

Cộng đồng trao quyền cho chúng tôi. Người Sparta trên toàn thế giới hỗ trợ lẫn nhau khi họ vượt qua mọi chướng ngại vật mà cuộc sống ném ra. Hãy nhớ rằng, bạn mạnh mẽ một mình; nhưng cùng nhau, chúng ta không thể bị phá vỡ.

Hãy tham gia cùng chúng tôi.

play

Browse Races