TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC SPARTAN
TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC SPARTAN

Bring your brand to our community Partner with the world’s best obstacle course race and our highly-engaged, health-conscious, global community of 8-million strong Spartans.

play
TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Với hơn 6 triệu người tham gia cuộc đua cho đến nay và cộng đồng xã hội 8 triệu thành viên, hợp tác với Spartan không phải là quan hệ đối tác trung bình của bạn. Chúng tôi cố gắng tạo ra các gói hợp tác tích hợp đầy đủ để giới thiệu thương hiệu của bạn với cộng đồng đam mê của chúng tôi thông qua các hoạt động độc đáo và đáng tin cậy. Spartan cung cấp nhiều cơ hội hợp tác trên nhiều kênh khác nhau.

Muốn tham gia với chúng tôi? Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hoaithuong@vietnammtbseries.com

CRAFT SPORTSWEAR

In 2018, Spartan partnered with Craft to bring their gear to the next level. Craft is now the Official Apparel Partner of Spartan. Their comfortable fabrics and innovative designs are engineered for high performance, on and off the course.