SPARTAN

GIẢI

CHƯỚNG NGẠI VẬT

Các chướng ngại vật Spartan được thiết kế để thử thách mọi khía cạnh của sức mạnh tinh thần và thể chất của bạn. Nếu bạn hy vọng sẽ chinh phục được chúng trong ngày thi đấu, bạn sẽ cần hiểu rõ chúng từ trong ra ngoài.
play
Khám phá các chướng ngại vật
Grid
Grid
Grid
Grid
Grid
Grid
Chuẩn bị & Thực hiện
Cách vượt chướng ngại vật
How To Train For An Obstacle Course Race
Login to Your Account to See your Obstacle Results

TÌM SỰ KIỆN

Hơn 200 giải đua trên toàn thế giới
Cái gì
Tất cả nội dung
Ở đâu
Khắp nơi
Khi nào
Chọn ngày
Tìm kiếm